Trajanje obrazovanja 4 godine

Opis poslova


Ekološki tehničar je zanimanje budućnosti. Svojim stručnim znanjem sudjeluje u svim oblicima zaštite prirode i okoliša. Prioritetna zadaća je analiza zagađenosti životne sredine (zraka, zemlje i vode).
Ekološki tehničar organizira i izvodi ispitivanja kemijskih mikrobioloških i bioloških svojstava ulaznih i izlaznih tvari nekoga tehnološkog procesa. Svrha ovog zanimanja jest osiguravanje izvođenja tehnoloških procesa koji će svojim tijekom i kvalitetom produkata voditi računa o razvoju i zaštiti prirode, očuvanju okoliša i biosfere.
Ekološki tehničar kontrolira korištenje i rad sa štetnim i otpadnim materijalima; poznaje tehnologiju odlaganja, skladištenja i reciklaže otpadnih materijala i uzorkuje otpadne materije za laboratorijske analize. On priprema uzorke, reagense, pribor i aparature za rad u laboratorijima, priprema i izvodi kvalitativne i kvantitativne kemijske analize otpadnih materija prema odgovarajućoj metodologiji, a pod kontrolom odgovarajućeg stručnjaka-specijalista;
vodi laboratorijsku administraciju;
Za uspješno obavljanje opisanog posla ekološki tehničar mora dobro poznavati tehnološki proces u kojem sudjeluje te posjedovati sva teorijska znanja i praktične vještine neophodne za sigurno i precizno izvođenje laboratorijskih analiza i pridržavati se mjera zaštite na radu.  U svom radu mora koristi informatička znanja za izradu i korištenje tehničke i poslovne dokumentacije.
Ekološki tehničar bavi se terenskim analizama i motrenjima, postupanjem s otpadom, nadzorom komunalnog reda i nadzora zaštićenih dijelova prirode. U svom poslu ekološki tehničar surađuje sa svim stručnjacima u području kemijske tehnologije i drugim granama kemijske industrije ali i sa drugim stručnjacima s područja farmaceutske, kozmetičke i prehrambene industrije. Prati i primjenjuje međunarodne i državne standarde i norme iz oblasti zaštite životne sredine.

Radni uvjeti
Ekološki tehničar radi stojeći, sjedeći i hodajući u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom kada sudjeluje u terenskom prikupljanju uzoraka te provođenju analiza tih uzoraka.
Zatvoreni prostori  mogu biti laboratoriji ispunjeni staklenim cijevima, posudama, plamenicima i drugom standardnom kemijskom opremom, ali i potpuno automatizirani, zatvoreni sistemi u koje tehničar stavlja pripravljene supstancije, a zatim na kontrolnom ekranu prati tok kemijskog procesa. Rade u standardnom radnom vremenu, osim iznimno, kada treba nadgledati dugotrajnije kemijske reakcije. Rad se odvija sjedeći ili stojeći. Ekološki tehničar radi i sa supstancijama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost neugodnih mirisa te kontakt sa supstancijama štetnim za zdravlje. Zbog toga je, u skladu s propisima zaštite na radu, potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maski. Potrebno je i poštivanje procedura pri korištenju i skladištenju otrovnog i zapaljivog materijala.

Poželjne osobine
Dobro opće zdravstveno stanje, strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnog usmjeravanja pažnje, emocionalna stabilnost, smisao za rješavanje tehničkih problema. Zanimanje ekološki  tehničara primjereno je zdravim ljudima koji nemaju alergija (osobe koje pokazuju alergijske reakcije ne mogu raditi u kemijskim laboratorijima niti se općenito baviti kemijskom strukom), smetnje vida i sluha, neraspoznaju boje, respiratorne smetnje ( bronhitis, asma ), nedostatak osjeta mirisa, kronični ekcem kože te veća oštećenja lokomotornog sustava ( ruku, nogu i kralježnice ).

Što poslije škole?
Zapošljavanje na poslovima  praćenja i zaštite okoliša u ustanovama i organizacijama koje se bave zaštitom okoliša i zbrinjavanjem otpada te u nadzornim službama u Parkovima prirode i Nacionalnim parkovima te poslovima komunalnog redara.
Ekološki tehničari zapošljavaju se i u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti te laboratorijima pri kemijskoj proizvodnji, proizvodnji i preradbi papira, proizvodnji nemetalnih materijala, energetici, brodogradnji, farmaceutskoj industriji. Generalno možemo reći da se ekološki tehničari mogu zaposliti svugdje gdje je potrebna kontrola ulaznih sirovina i kontrola gotovih proizvoda.
Zbog stalnih promjena i usavršavanja laboratorijske opreme i kemijske tehnologije, očekuje se stalno stručno usavršavanje na dodatnim seminarima i edukacijama.
Nastavak školovanja može biti na  studiju  medicine, stomatologije, farmacije i veterine, veleučilištu ili nekom od ostalih prirodoslovnih fakulteta, ali i na  svim ostalim tehničkim  fakultetima, budući da  program ekološkog tehničara daje jednu  kvalitetnu podlogu širokog spektra.

Dobro je znati
Poslovi ekološkog  tehničara najsličniji su poslovima farmaceutskog tehničara, kemijskog tehničara….

Nastavni plan

 

        NASTAVNI PREDMET

 

BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4.razred

tjedno

tjedno

tjedno

tjedno

1. Hrvatski jezik

      4

4

      3

     3

2. Strani jezik

      2

2

      2

     2

3. Povijest

      2

2

     

    

4. Etika / Vjeronauk

      1

1

      1

     1

5. Geografija

      2

1

     

    

6. Politika i gospodarstvo

     

     

     2

7. Tjelesna i zdravstvena kultura

      2

2

      2

     2

8. Matematika

      4

3

      3

     3

9. Fizika

      2

2

      2

    

10. Računalstvo

      2

2

     

    

      UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO

     21

19

     13

     13

      POSEBNI STRUČNI DIO

 

 

 

 

 1. Biologija

       2

2

       2

      

 2. Opća kemija sa vježbama

    2 + 3

      

     

 3. Anorganska kemija

2

 4. Organska kemija s vježbama

2 + 0

2 + 3

 5. Biokemija s vježbama

 2 + 2

 6. Fizikalna kemija

2

 7. Instrumentalne metode analize

0 + 2

 8 Osnove ekologije

1

 9.Osnove geologije (Geologija )

2

1 + 1

10. Tehnološke operacije

2

11. Svojstva staništa

0 + 3

12. Kontrola i zbrinjavanje otpada

0 + 5

2 + 4

13. Zaštita prirode i okoliša RH

2

14. Fiziologija čovjeka i    ekotoksikologija

2

15. Mikrobiologija

0 + 2

16. Latinski jezik

2

2

   IZBORNI PROGRAMI:

 

 

 

 

17.Računalne metode u zaštiti okolišu

2

2

18. Fizikalna mjerenja u okolišu

2

2

19. Geofizika

2

    UKUPNI STRUČNI DIO

10

12

22

20

                 U K U P N O

31

31

33

33

     Stručna praksa

80

80

40