Trajanje obrazovanja 4 godine

Opis poslova

Grafički urednik -dizajner bavi se likovnim oblikovanjem i osmišljavanjem vizualnih identiteta tvrtki (dizajniranjem logotipa i pratećih poslovnih tiskanica, kao što su memorandumi, posjetnice, kuverte, fascikli). Također oblikuje knjige, časopise, promotivne reklamne materijale, plakate i jumbo plakate. Razvojem digitalnih medija, osim otisaka na papiru, kreira i osmišljava sučelja internet-stranica i digitalne oglase.

Grafički urednik- dizajner brine se da proizvod osim svojih funkcionalnih aspekata ima i vizualno privlačne elemente, da bude uočljiv i prepoznatljiv. U svojem se oblikovanju koristi ilustracijom, fotografijom, bojama i tipografijom.

Od narudžbe do realizacije sudjeluje u svim segmentima procesa proizvodnje – upoznat je s tehnologijom otiskivanja i grafičke dorade, komunicira s tiskarom, organizira posao, korigira probne uzorke otisnutih materijala.

U radu se služi računalima opremljenim specijaliziranim grafičkim aplikacijama te komunicira i surađuje s grafičkim dizajnerima, tehničkim urednicima i naručiteljima grafičkih proizvoda.

Radni uvjeti

Grafički urednik-dizajner radi u zatvorenom prostoru pri prirodnoj ili umjetnoj rasvjeti, pretežno sjedeći. Dio poslova obavlja u prostoriji bez buke i isparavanja, a prema potrebi posla odlazi i u tiskare, gdje je izložen papirnoj prašini, mirisu boja i ljepila te buci. Posao dizajnera zahtijeva veliku predanost radu, kreativnost i široki spektar znanja. Kako je poslovno vezan uz definirane rokove, bitne su vještine planiranja i organiziranja vremena.

Poželjne osobine

Dobro razvijena psihomotorika, dobar vid na blizinu, raspoznavanje boja i njihovih nijansi te različitih oblika, sposobnost brzog uočavanja, dobra ručna spretnost i spretnost prstiju,
dobra misaona koncentracija, odgovarajuća obrazovna i odgojna razina, kreativnost, sklonost likovnom izražavanju i dizajnu.

Što poslije škole?

Za dizajnere je važno da se u radu stalno usavršavaju, s obzirom na to da se trendovi mijenjaju, a aplikacije poboljšavaju.

Mogućnost zapošljavanja u dizajnerskim studijima, novinskim kućama, izdavaštvu i ostalim tiskarskim djelatnostima, industriji proizvodnje papira i kartonske ambalaže. Rad u reklamno- propagandnoj djelatnosti, kao i osnivanje samostalne djelatnosti u nekim od navedenih područja grafičke djelatnosti.

Nastavak školovanja može biti na fakultetima dizajna i fakultetima likovnih umjetnosti te vizualnih komunikacija.

Nastavni program

 

NASTAVNI PREDMET

BROJ SATI

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

tjedno

tjedno

tjedno

tjedno

1.

Hrvatski jezik

4

4

3

3

2.

Strani jezik

3

3

3

3

3.

Povijest

2

2

4.

Vjeronauk / Etika

1

1

1

1

5.

Tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

6.

Politika i gospodarstvo

2

7.

Fizika

2

2

8.

Matematika

3

3

3

3

9.

Kemija

2

10.

Biologija

2

11.

Geografija

2

1

12.

Informatika

2

2

13.

Likovna umjetnost

2

2

14.

Grafički dizajn

2

2

2

2

15.

Fotografija i film

2

16.

Grafička tehnologija

2

2

2

2

17.

Strojevi i automatika

3

2

18.

Zaštita okoliša

1

19.

Multimedijske tehnologije

2

3

20.

Vizualne komunikacije

2

2

21.

Izborni predmet

2

22.

Praktična nastava*

3

3

6

6

IZBORNI PREDMET

 

21.1

Izrada web stranice

2

21.2

Promotivne aktivnosti u grafičkoj struci

2

21.3

Grafičke tehnike

2

NASTAVNI PREDMET

 

Stručna praksa **

84

84

84

0