Trajanje obrazovanja 4 godine


Opis poslova
Kemijski tehničar radi u kemijskom laboratoriju gdje provodi različite laboratorijske postupke da bi utvrdio strukturu i kvalitetu supstancija te uvjete njihove optimalne primjene. Organizira i izvodi ispitivanja kvalitete i analize materijala, provjerava funkcionalnost opreme. Također organizira i izvodi laboratorijske postupke na području kemijskih reakcija i kemijsko-fizikalnih tehnoloških operacija, provodi nadzor i odgovara za poštivanje mjera i propisa zaštite na radu te vodi evidenciju o utrošenim kemikalijama i stanju laboratorijske opreme.

Ukoliko radi u laboratoriju koji uključuje i postrojenje za pokusnu proizvodnju, kemijski tehničar vodi i nadzire proizvodnju te optimira parametre za postizanje zadane kvalitete proizvoda. Ako radi s kemijskim laborantima, ima rukovodeću funkciju te za koordinaciju i kontrolu njihova rada utvrđuje tehnološke recepture i postupke prema kojima trebaju izvoditi zadatke. U pravilu, laboranti rade s jednostavnijom opremom, a složenije i nestandardizirane procedure provode kemijski tehničari. Oprema u laboratoriju može biti vrlo precizna i procesi automatizirani, što znači da kemijski tehničar mora znati rukovati opremom i koristiti se računalom u svakodnevnom radu. Budući da koordinira rad, on i prikuplja sve rezultate analize pojedinih uzoraka te u okviru danih ovlasti donosi odluke o upotrebljivosti supstancije i o eventualnim mjerama za korekciju kvalitete. U okviru svoga rada kemijski tehničar vodi i dokumentaciju o radu, o kvaliteti sirovina i proizvoda te o dobivenim rezultatima izvještava voditelje.

Kemijski tehničar može sudjelovati i u tehničkoj obradbi tržišta, što znači da treba biti u stalnom dodiru s potrošačima proizvoda koji raspolažu jednostavnijom tehnologijom primjene.

Radni uvjeti
Kemijski tehničari rade u zatvorenom i umjetno osvijetljenom prostoru. To mogu biti laboratoriji ispunjeni staklenim cijevima, posudama, plamenicima i drugom standardnom kemijskom opremom, ali i potpuno automatizirani, zatvoreni sistemi u koje tehničar stavlja pripravljene supstancije, a zatim na kontrolnom ekranu prati tok kemijskog procesa. Rade u standardnom radnom vremenu, osim iznimno, kada treba nadgledati dugotrajnije kemijske reakcije. Rad se odvija sjedeći ili stojeći, a uključuje i povremeno podizanje tereta. Kemijski tehničar radi sa supstancijama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost neugodnih mirisa te kontakt sa supstancijama štetnim za zdravlje. Zbog toga je, u skladu s propisima zaštite na radu, potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maski. Potrebno je i poštivanje procedura pri korištenju i skladištenju otrovnog i zapaljivog materijala.

Poželjne osobine
Dobro opće zdravstveno stanje, strpljivost u radu, mogućnost dugotrajnog usmjeravanja pažnje, emocionalna stabilnost, smisao za rješavanje tehničkih problema. Zanimanje kemijskog tehničara primjereno je zdravim ljudima koji nemaju alergija (osobe koje pokazuju alergijske reakcije ne mogu raditi u kemijskim laboratorijima niti se općenito baviti kemijskom strukom), smetnje vida i sluha, neraspoznaju boje, respiratorne smetnje (bronhitis, asma), nedostatak osjeta mirisa, kronični ekcem kože te veća oštećenja lokomotornog sustava (ruku, nogu i kralježnice).

Budući da je rad u laboratoriju okvalificiran kao posao s posebnim uvjetima rada, propisano je zapošljavanje pojedinaca čije su intelektualne sposobnosti u granicama prosjeka.

Što poslije škole?
Kemijski tehničari zapošljavaju se u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti te laboratorijima pri kemijskoj proizvodnji, proizvodnji i preradbi papira, proizvodnji nemetalnih materijala, kriminalističkim laboratorijima, farmaceutskoj i kozmetičkoj  industriji, građevinarstvu, brodogradnji, energetici, trgovinama – drogerijske robe, boje i lakova, parfumerijske robe i kozmetike.
Zbog stalnih promjena i usavršavanja laboratorijske opreme i kemijske tehnologije, očekuje se stalno stručno usavršavanje na dodatnim seminarima i edukacijama.

Budući da program kemijskog tehničara daje dobru podlogu za studij medicine, stomatologije, farmacije i veterine, ali i za sve ostale tehničke fakultete možete se upisati na neko od  navedenih visokih učilišta.

Dobro je znati
Poslovi kemijskog tehničara najsličniji su poslovima farmaceutskog tehničarakemijskog laboranta, poslu operatora kemijskih postrojenja i ekološkog tehničara

NASTAVNI PLAN  ZA PROGRAM: KEMIJSKI TEHNIČAR
ŠIFRA: 200104

NASTAVNI  PREDMET BROJ SATI
  1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
  tjedno tjedno tjedno tjedno
Hrvatski 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2
Vjeronauk / Etika 1 1 1 1
TZK 2 2 2 2
Geografija 2 1
Matematika 4 3 3 3
Fizika 2 2 2 2
Biologija 2 2 2
Politika i gospodarstvo 2
Računalstvo 2 2
UKUPNO OPĆI DIO 22 21

15

14
POSEBNI STRUČNI DIO  
Opća kemija s vježbama 2+3
Anorganska kemija 2+3
Organska kemija s vježbama 3+3
Biokemija s vježbama 2+3
Fizikalna kemija 2
Vježbe iz fizikalne kemije 3
Abalitička kemija s vježbama 1+3
Tehnološke operacije s vježbama 2+2
Tehnološki procesi 3
Primijenjena informatika 0+2 0+2
SRZ 1 1 1 1
UKUPNO 30 31 30 28
IZBORNI PROGRAM  
Drugi strani jezik 3 3 1 1
Izabrani pokusi u kemiji 0+2 0+2
Mineralogija 1
Mikrobiologija 0+2
Forenzička ispitivanja 0+2
Geokemija 1
Toksikologija 1+2
Mjerenja u okolišu 0+2
Astrokemija 1
Povijest kemije 1
Izabrani kemijski procesi 1 1
Kemija i nutricionizam 1+1
Osnove ekologije 1
Kemijski procesi u okolišu 1
UKUPNO 3 34 33 33
FAKULTATIVNI PROGRAM  
Latinski jezik 2 2
Stručna praksa 80 80 40