Trajanje obrazovanja 4 godine

Opis programa
Gimnazija kao općeobrazovna škola omogućava svakom učeniku razvijanje interesa, potreba i općeg znanja, što omogućava kvalitetniji upis na fakultete. Program prirodoslovne gimnazije je novi program koji posebno dobro priprema učenike za studij na prirodoslovnim fakultetima.

Prirodoslovna gimnazija nudi raznolik program projekata, izvannastavnih aktivnosti posjeta institutima, istraživačkim laboratorijima, muzejima, nacionalnim parkovima.
U programu prirodoslovne gimnazije pojačan je program kemije, biologije i fizike čime se kvalitetnije   stječe kompetencija za istraživački, eksperimentalni i laboratorijski rad.

Što poslije škole?
Kroz sate laboratorijskih vježbi u opremljenim laboratorijima škole u kojima se modernim metodama učenike uvoditi u istraživački, eksperimentalni, laboratorijski rad olakšan je  upis učenika, maturanata na studije medicine, farmacije, biologije, biokemije, kemije, veterine, sanitarnog inženjerstva, ekologije, zaštite na radu, prehrambene tehnologije, sanitarnog inženjerstva i kriminalistiku i forenziku.

Nastavni plan za program: PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA
ŠIFRA: 320804

NASTAVNI  PREDMET BROJ SATI
  1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
  tjedno tjedno tjedno tjedno
Hrvatski 4 4 4 4
Strani jezik 3 3 3 3
Latinski jezik 2 2
Povijest 2 2 2 2
Vjeronauk / Etika 1 1 1 1
TZK 2 2 2 2
Zemljopis 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2+1 2+1 2+1 2+1
Kemija s vježbama 2+2 2+2 2+2 2+2
Biologija 2+1 2+1 2+1 2+1
Informatika 2 2
Likovna umjetnost 2
Psihologija 1
Logika 1
Sociologija 1
Glazbena umjetnost 2
Filozofija 2
Politika i gospodarstvo 1
Geologija 2
Ukupno 32 32 32 32
Izborna nastava
Drugi strani jezik* 2 2 2 2
Osnove ekologije* 2 2 2 2